Primăria Comunei Ciumeghiu
Înapoi la:HomeSunteţi la:LOCALIZARE
Ciumeghiu nr.9 (417195) +40 259 392 009 primaria.ciumeghiu@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Consultare Taxe şi impozite ON - LINE
Comuna noastra
Program de Cooperare
 

   Comunicate de Presa

Consultare taxe şi impozite ON - LINE

Despre comuna noastra

Centrul de afaceri în agriculturǎ Ciumeghiu
Mehkerek ABC RO-HU

Comunicate de Presa

Localizare________Modificată în : 23.04.2014

 

Cadrul geografic

 

Teritoriul administrativ al Comunei Ciumeghiu este situat în partea de sud a judeţului Bihor, într-o zonă de  câmpie pe  DN 79, tronsonul Arad-Oradea. Comuna Ciumeghiu se află la 50 km distanţă de municipiul Oradea. Teritoriul comunei este străbătut de numeroase cursuri de apă, având un curs sinuos, cele mai importante fiind Ghepeşul Č™i râul CriČ™ul Negru.         
Comuna Ciumeghiu se compune din trei localităţi:
     • Ciumeghiu
     • Ghiorac
     • Boiu.
Suprafaţa totală a teritoriului administrativ al Comunei Ciumeghiu este 11028 ha din care  7916 arabil, păşuni 1800, fâneţe 125, vii 10, livezi 4, păduri 339, ape 265, drumuri 187, construcţii 334 Č™i 640,97 teren intravilan.
În anul 2002 comuna număra 4504 locuitori.

 
Ultimele pagini vizitate de dvs: