Primăria Comunei Ciumeghiu
Înapoi la:HomeSunteţi la:PROIECTE şI INVESTIţII
Ciumeghiu nr.9 (417195) +40 259 392 009 primaria.ciumeghiu@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Consultare Taxe şi impozite ON - LINE
Comuna noastra
Program de Cooperare
 

   Comunicate de Presa

Consultare taxe şi impozite ON - LINE

Despre comuna noastra

Centrul de afaceri în agriculturǎ Ciumeghiu
Mehkerek ABC RO-HU

Comunicate de Presa

Proiecte şi Investiţii________Modificată în : 23.10.2013

 

 

LISTA

Obiectivelor de investitii pe anul 2012

 

Nr.crt

Denumirea lucrarii

Amplasament

Data finalizarii lucrarilor anul

1

Construire gradinita noua Ciumeghiu

Ciumeghiu

2012

2

Amenajare parc sediu Primarie

Ciumeghjiu

2012

3

Rep.capitale scoala Ciumeghiu

Ciumeghiu

2012

4

Baza sportive multifuncionala com Ciumeghiu

Ghiorac

2012

5

Imprejmuire teren sport com.Ciumeghiu

Ghiorac

2012

6

Cheltuieli proiectare baza sportive Ghiorac

Ghiorac

2012

7

Achizitie mobilier baza sportive Ciumeghiu

Ciumeghiu

2012

8

Rep.capitale Camin cultural Boiu

Boiu

2012

9

Alimentare apa Giorac

Ghiorac

2012

10

Construire parc Ghiorac

Ghiorac

2012

11

Construire parc loc Ciumeghiu

Ciumeghiu

2012

12

Plan urbanistic General

Ciumeghiu

2012

 

13

Construire trotuare com Ciumeghiu

Ciumeghiu

Ghiorac

BOIU

2012

 

LISTA

Obiectivelor de investitii pe anul 2011


Nr.crt

Denumirea lucrarii

Amplasament

Data finalizarii lucrarilor anul

1

Construire gradinita noua Ciumeghiu

Ciumeghiu

2012

2

Cofinantare Centru de afaceri in agricultura

Ciumeghjiu

2012

3

Cheltuieli proiectare gradinita Ciumeghiu

Ciumeghiu

2011

4

Achizitie cladire pt. Primarie

Ghiorac

2011

5

Reparatii capitale dispensar Ghiorac

Ghiorac

2011

6

Con vest imprej teren ghiorac

Ghiorac

2012

7

Baza sportiva multifunctionala Ciumeghiu

Ciumeghiu

2011

8

Baza sporiva multifunctionala Ghiorac com Ciumeghiu

Ghiorac

2012

9

Cheltuieli proi. Baza spoirtiva Ciumeghiu

Ciumeghiu

2011

10

Alimentare cu apa Ghiorac

Ghiorac

2012

11

Extindere alimentare apa Ciumeghiu rromi

Ciumeghiu

2011

12

Sf.pentru parcuri

Ciumeghiu

2011

 

13

Achizitie teren pt.parcuri

Ciumeghiu

Ghiorac

BOIU

2011

14

Sf alim cu apa Boiu

Boiu

2011

15

Chel.pug.

Ciumeghiu

2012

16

Sf canalize. Ghiorac

Giorac

2011

17

Achizitie bunuri dotari pasune

Ciumeghiu

2011

18

Sf pt.accesare fonduri europene pasune

Ciumeghiu

2012

19

Construire trotuare

Ciumeghiu

Boiu,Ghiorac

2012

20

Sf Drumuri Comunale

Ciumeghiu,Boiu

Ghiorac

2012

  

Obiectivul strategic 1: Crearea unei economii diversificate, competitive, bazată pe aşezarea strategică a comunei.

 

 

 Imaginea pozitivă de viitor pune în faČ›ă asigurarea condiČ›iilor unei vieČ›i de calitate. CondiČ›iile vieţii de calitate sunt multiple, însă baza o formează o economie funcţională, competitivă, care poate asigura un număr corespunzător de locuri de muncă de calitate pentru cei care trăiesc în comună.
Una dintre avantajele comunei este aşezarea strategică. Sarcina primordială a dezvoltării economiei este crearea condiţiilor cele mai favorabile pentru exploatarea pe viitor a avantajelor provenite din poziČ›ionare.

Obiective specifice legate de obiectivul strategic:

• Dezvoltarea susČ›inută a agriculturii şi silviculturii
• Dezvoltarea sistemului de condiČ›ii şi a nivelului industriei
• Dezvoltarea serviciilor de sprijin a economiei
• Dezvoltarea comunicaČ›iilor.

 

 

 Obiectiv strategic II: Asigurarea unor condiţi bune de trai

 

 

 

 

Comuna nu dispun de o solidă bază economică, capacitatea de a menČ›ine populaČ›ia este mică, iar în multe locuri lipseşte sistemul infrastructural fizicotehnic. Este important ca în strategie să se formuleze astfel de măsuri care să aibă ca scop asigurarea unei conditii bune de trai.

Obiective specifice legate de obiectivul strategic:

• Dezvoltarea reţelei electrice şi gaze
• Dezvoltarea unei reČ›ele de apă potabilă şi apă rezidulală
• Dezvoltarea infrastructurii telecomunicaţiilor
• ÎmbunătăČ›irea condiţiilor educaţiei
• Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială
• Dezvoltarea instituţiilor sanitare
• Păstrarea culturii locale
• Turism rural
• Reabilitarea aşezărilor
• Întărirea colaborării zonale.

 

 

 Obiectivul strategic III: Exploatarea avantajelor potenţiale date de faptul că  suntem membri UE

 

 

 

 

Pe termen scurt, pentru oricare regiune din România, cea mai mare provocare este
aderarea ţării la Uniunea Europeană. Se aşteaptă atât efectele pozitive cât şi cele negative
ale aderării. Acele zone vor fi câştigătoarele aderării care - recunoscând schimbările la
care se pot aştepta - fac paşi în vederea pregătirilor. Datorită faptului că comuna este o staţie de legătură către Uniunea Europeană, frontiera devenită internă, va deveni o ţintă principală de dezvoltare.

• Apărarea contra inundaţiilor şi a apelor pluviale.

Obiective specifice legate de obiectivul strategic:
• Gospodărirea deşeurilor şi despăgubiri
• ProtecČ›ia mediului
• Turism pentru sănătate
• Turism cultural
• ÎmbunătăČ›irea sistemului de condiČ›ii al turismului

 

 
 

 

 
Ultimele pagini vizitate de dvs: